Statistik Perkara

Statistik Perkara Tahun 2022

Bulan
Sisa Perkara Bulan Lalu
Perkara Masuk
Perkara Putus
Sisa  Perkara
Januari 2 17 4 15
Februari 15 14 19 10
Maret 10